• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Kampania Ekologiczna Słoneczne Dni Maj 2013
Drukuj Email

Ogólnoeuropejski projekt „Europejskie Słoneczne Dni” zakończył się!


Jako krajowy organizator Europejskich Słonecznych Dni (ESD), projektu współfinansowanego ze środków Unijnego programu Inteligenta Energia dla Europy (IEE), pragniemy poinformować, że  projekt  nie otrzymał dofinansowania na jego dalszą realizację i po 12 latach  dobiegł końca.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację majowych kampanii słonecznych w Polsce, tj: lokalnym organizatorom, uczestnikom eventów, licznym partnerom medialnym,  mecenasom Kampanii – firmie Energa Obrót oraz T.U. Gothaer, a także instytucjom, które zechciały wesprzeć nas jako Patroni Honorowi.

Kampania Europejskie Słoneczne Dni dedykowana wszystkim zainteresowanym energetyka słoneczną okazała się wielkim sukcesem w całej Europie. W ciągu trzech lat realizacji ESD w Polsce, w całym kraju zorganizowano ponad 200 słonecznych wydarzeń, w których udział wzięło ponad 30 tys. uczestników.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Raportem nt. ostatniej III edycji Kampanii Europejskich Słonecznych Dni w Polsce.

 

Kolektory słoneczne cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wg badań CBOS wykonanych w 2009 roku dla Ambasady Wielkiej Brytanii  w Warszawie   Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich  zielonych technologii uznali (82%) energię słoneczna. Barometr postaw wobec zmian klimatu obywateli UE z 2008 r. (Eurobarometer 300) wskazuje, że Polacy w jeszcze znacznie mniejszym stopniu (3% deklarowanych) niż mieszkańcy innych krajów stosowali sami technologie służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Badania GFK Polonia dla NFOŚIGW z 2010 r. potwierdzają jednak że w przypadku energetyki słonecznej duży odsetek właścicieli domów (35%) jest bezpośrednio zainteresowanie budową kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.  Dane te oznaczają konieczność dotarcia z zarówno ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Polska emituje ponad 8 ton CO2 na głowę mieszkańca. Instalując solary na swoim domu możesz, zastępując spalanie paliw kopalnych, przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2, średniej wielkości instalacja kolektorów słonecznych (6 m2, tj. ok. 3 kolektory słoneczne) pozwala zredukować średniorocznie emisję  1 tonę CO2, czyli tyle ile wyprodukuje Twój  samochód w ciągu roku  (ok. 7 tys. km przejechanych).

1 domowy system  kolektorów słonecznych = redukcja 1 tony CO2/rok

Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii  jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną. Ponadto, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjęty 7 grudnia 2010r. przez Radę Ministrów również zakłada, że do 2020 roku w Polsce zostanie zainstalowanych 15 mln m2 kolektorów słonecznych (niemalże 0,5 m2 na głowę statystycznego mieszkańca) oraz że ten pokaźny i zdecentralizowany program inwestycyjny powinien być wsparty ogólnokrajową kampanią informacyjno-promocyjną jako istotnym elementem promocji rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Projekt ekologiczny Europejskie Słoneczne Dni w Polsce doskonale wpisują się w ramy dyrektywy promując energię słoneczną termiczną i elektryczną.

W Polsce kolektory słoneczne (nazywane potocznie „solarami”) stają się z roku na rok coraz bardziej popularne, przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas, w kraju zainstalowano  ponad 909 tys. m2 kolektorów słonecznych. W ubiegłym roku wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ok. 254 tys. m2 solarów. Dodatkową zachętą do inwestowania w kolektory słoneczne jest uruchomiona dotacja NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Na portalu inwestujwkolektory.pl każdy zainteresowany, w bardzo łatwy sposób może samodzielnie dokonać szacunkowego doboru odpowiedniej wielkości instalacji słonecznej na swoje potrzeby i wysokości nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu oraz obliczyć wysokość dotacji NFOŚiGW na kolektory słoneczne.

Powiększa się zakres technologii i rozwiązań energetyki słonecznej, które można w praktyce wykorzystać. Z energii Słońca korzystają, nie tylko słoneczne systemy podgrzewania wody, ale także systemy ogrzewania pomieszczeń oraz w następnej kolejności  systemy chłodzenia wykorzystujące kolektory słoneczne. Coraz bardziej popularne w niektórych niszach stają się, na wzór krajów zachodnich, systemy fotowoltaiczne (PV). Zaczyna przybywać też  tych co inwestują w systemy fotowoltaiczne, a przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki zmiany prawne ułatwiające wykorzystanie energii słonecznej na własny użytek i sprzedaż nadwyżek do sieci stwarzają po raz pierwszy szansę na zrealizowanie w Polsce idei setek tysięcy „słonecznych dachów”.

Energia słoneczna z uwagi na swoją rozproszoną naturę i lokalnych charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej  odbiorcy końcowego) wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych; nie powinna być promowana tylko ze szczebla centralnego. Wydarzenia związane z jej promocją w ramach ogólnoeuropejskiej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej powinny mieć miejsce w każdym regionie, powiecie, gminie, a nawet na każdym osiedlu. W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma.

 

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/banner_168x200_strIEO.png

Dodaj inwestycję OZE do mapy!

Kontakt: repowermap@ieo.pl

Słoneczne wydarzenia

Znajdź słoneczne wydarzenia w Twojej okolicy!

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

Galeria zdjęć

Kolektory słoneczne - program Kolektorek