• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na VI edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona" PDF Drukuj Email
wtorek, 09 września 2014 20:33

(III edycja w Warszawie)

W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z kieronajbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Wynika to z wymagań związanych z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjętych przez rząd założeń o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpaniu się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie).

Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne.

Zarówno nowelizacje Prawa energetycznego, prace nad ustawą o OZE, jak i nad nowymi programami wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkowanej energii. Koszty energii z OZE (tzw. LCOE) są analizowane przez partnera merytorycznego studiów - Instytut Energetyki Odnawialnej zarówno dla małych i dużych źródeł (np. ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki z 2013 roku) jak i dla mikroinstalacji prosumenckich (np. ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki z 2012 roku) oraz na bieżąco aktualizowane. Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania) elementów ryzyka politycznego w obszarze zmian systemowych regulacyjnych.

 

Program studiów obejmuje:

  • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
  • szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
  • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
  • studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
  • znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business casestudy), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach;
  • program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
  • omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

 

Wykładowcy:

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata nauki, polityki, bankowości i administracji im.in. prof. Maciej Nowicki dwukrotny Minister Środowiska (także w rządzie Donalda Tuska), autorytet w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej oraz promotor niedocenianej energetyki słonecznej.

Studia w Warszawie rozpoczynają się już w listopadzie 2014 r. i potrwają do czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie ieo.pl

 

Kierownictwo i opieka naukowa:

Konsultant biznesowy:

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Członek Zespołu Doradców Ministra Gospodarki ds. Rozwiązań Systemowych w Energetyce oraz Zespołu Doradców Ministra Rolnictwa ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Partner merytoryczny:

Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa

 

Kontakt:

Kontakt i zapisy
Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
mgr Alina Sofińska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Anna Kozak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Inż. Małgorzata Barbrich
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok. 311b bud. Z
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 71-36-80-646

Więcej informacji na stronie oze.ue.wroc.pl

 

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/banner_168x200_strIEO.png

Dodaj inwestycję OZE do mapy!

Kontakt: repowermap@ieo.pl

Słoneczne wydarzenia

Znajdź słoneczne wydarzenia w Twojej okolicy!

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

Galeria zdjęć

Kolektory słoneczne - program Kolektorek