• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Rekrutacja na studia podyplomowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez docom   
środa, 16 września 2015 13:00

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
oraz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zapraszają na

VIII edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona

 

(IV edycja w Warszawie, VIII edycja we Wrocławiu)

 

Program VIII edycji studiów obejmuje:

 • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci, w tym technologii takich jak fotowoltaika oraz magazyny energii;
 • omówienie zasad działania systemu aukcyjnego wprowadzonego ustawą OZE (zastępującego system „zielonych certyfikatów”)
 • omówienie zasad działania systemu taryf gwarantowanych wprowadzonych ustawą OZE
 • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
 • szczegółowe omówienie metody LCOE liczenia kosztów energii w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
 • studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
 • znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach.
 • program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
 • nowe technologie; mikrosieci, systemy hybrydowe, magazynowanie energii w skali rozproszonej i rozsianej, konsekwencje tego procesu, przemysł produkcji urządzeń dla OZE
 • na bieżąco omawiane będą i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach ustawy o OZE i rozporządzeń wykonawczych oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.


Autorom studiów i wykładowcom przyświeca idea, aby absolwenci: inwestorzy, producenci energii i urządzeń, stali się nie tylko fachowcami, ale zaczątkiem intelektualnego ośrodka wpływu, najpierw na najbliższe otoczenie i klientów, potem organizacje branżowe, na media i polityków – aby byli w pełni świadomymi uczestnikami rynku OZE i jego kreatorami.


Adresaci studiów
Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Konsultant biznesowy
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Członek Zespołu Doradców Ministra Gospodarki ds. Rozwiązań Systemowych w Energetyce oraz Zespołu Doradców Ministra Rolnictwa ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

 

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry
 • Rekrutacja na V edycję studiów w Warszawie trwa do 30 września 2015 r.
 • Rekrutacja na IX edycję studiów we Wrocławiu trwa do 30 września 2015 r.

 

Więcej na stronie
www.ieo.pl

 

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/banner_168x200_strIEO.png

Dodaj inwestycję OZE do mapy!

Kontakt: repowermap@ieo.pl

Słoneczne wydarzenia

Znajdź słoneczne wydarzenia w Twojej okolicy!

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

Galeria zdjęć

Kolektory słoneczne - program Kolektorek