Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych Drukuj

Zadaniem instalacji słonecznej jest redukcja zużycia paliwa konwencjonalnego w podstawowym systemie ogrzewania. Wielkość tej redukcji wraz z aktualną ceną paliwa będą decydowały o tym, w jakim stopniu zmniejszą się koszty eksploatacyjne tradycyjnego systemu ogrzewania i jaki będzie okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Im bardziej uda nam się ograniczyć zużycie energii konwencjonalnej oraz im wyższa jest cena jej zakupu tym większe zaobserwujemy roczne oszczędności i krótszy będzie okres zwrotu poniesionych nakładów.

Zatem w zależności od rodzaju paliwa/energii wykorzystywanego w podstawowym systemie ogrzewania, okres zwrotu inwestycji w kolektory słoneczne będzie nieco inny. Największe roczne oszczędności i zarazem najkrótszy okres zwrotu zaobserwujemy w przypadku podgrzewania c.w.u. energią elektryczną lub kotłem na olej opałowy, następnie kotłem/piecykiem gazowym, zaś najmniejsze w przypadku ogrzewania kotłem na paliwo stale, węglowym lub opalanym drewnem. W celu oszacowania okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych posłuż się naszym kalkulatorem lub bardziej precyzyjnym programem Kolektorek.