• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Uwzględnienie wzrostu cen paliw i energii PDF Drukuj Email

W celu oszacowania okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem i budową instalacji kolektorów słonecznych, możemy się posłużyć tzw. metodą statycznych cen bieżących bądź też metodą cen dynamicznych. W praktyce, z uwagi na swoją prostotę najczęściej stosowana jest pierwsza metoda, charakteryzująca się tym, że nie uwzględnia ona zmian cen energii konwencjonalnej w czasie. Warto jednak zauważyć, iż w przypadku odnawialnych źródeł energii (OZE) jej zastosowanie nie jest do końca sprawiedliwie i poprawne. Wykorzystanie systemów OZE redukuje zużycie wyraźnie drożejącej energii konwencjonalnej. Rentowność instalacji słonecznych, zostanie dokładniej odzwierciedlona, gdy posłużymy się drugą metodą, uwzględniającą trendy na rynku paliw i energii.

W UE, a w szczególności w Polsce, od lat obserwuje się systematyczny wzrost cen nośników energii konwencjonalnej. W latach 2000-2009 średnie ceny paliw i energii wzrosły o ok. 85%, przy czym największy wzrost cen odnotowano dla gazu ziemnego (ponad 160%) i energii elektrycznej (ponad 90%), a więc najbardziej naturalnych substytutów ciepła z kolektorów słonecznych. Średnioroczne tempo wzrostu cen paliw i energii w latach 2000-2009 (liczone „rok do roku”) wyniosło ponad 7% i było znacznie wyższe od średniej stopy inflacji. Należy również pamiętać, iż ceny energii w Polsce są w dalszym ciągu niższe niż średnie ceny w UE, a dysproporcje te będą systematycznie niwelowane.

Ponadto, w świetle unijnych działań na rzecz ochrony klimatu (limity emisji CO2 i koszty nabywania uprawnień przez przedsiębiorców energetycznych) oraz planowanego zaprzestania taryfowania cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, przy jednoczesnym braku pełnej liberalizacji rynków energii i istniejącego w energetyce naturalnego monopolu, założenie o ok.10% średniorocznym tempie wzrostu cen, przynajmniej w okresie najbliższych 10 lat, wydaje się być ostrożne. Uwzględnienie dynamiki cen, znacząco skraca okres zwrotu inwestycji i jest zalecane przy badaniach opłacalności systemów OZE.